O nas

Naszym celem jest wspieranie dzieci i dorosłych przy wykorzystaniu podejścia Porozumienie Bez Przemocy w procesie osobistego rozwoju tak by aby dokonywali wyborów i podejmowali decyzje ważne i  mniej ważne będąc w kontakcie ze sobą, zgodne z ich potrzebami, w pełnej świadomości.

Naszym celem jest niesienie pomocy osobom ,które cierpią z powodu psychosomatycznych objawów przewlekłego stresu. Pragniemy dotrzeć z pomocą do każdej potrzebującej osoby podejmujemy więc działania społeczne aby sukcesywnie realizować ten zamiar.